Retourbeleid

Uw bestelling retourneren
Ziet u om een of andere reden graag af van de koop? Dan kunt u gebruik
maken van uw herroepingsrecht, d.m.v. het invullen van het onderstaande retourformulier, binnen de bedenktijd
van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Wij verzoeken u tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met
het product en de verpakking. En het product slechts in die mate uit te pakken of gebruiken voor zover dat nodig
is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
Het product dient compleet en in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd te worden.
U ontvangt uw aankoopbedrag terug binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten.
De kosten van het retoursturen van de producten zijn voor de rekening van de klant.
De volgende producten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht:

 Geopende potjes en andere houders van drank en etenswaren

 Formulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 Aan:
Lovely Spice Netherlands
IJburglaan 512
1087 BT Amsterdam
Tel.: 0631915833
info@lovelyspice.nl
 Ik deel u hierbij mee, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
producten herroep:
Producten betreffende verkoopovereenkomst: *

De reden hiervan is: *
Bestelnummer: *

Besteld op: *
Naam: *
Adres *
Email *