Disclaimer

Artikel 1 definities

Website: lovelyspice.nl en alle onderliggende pagina’s
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Lovely Spice® Netherlands de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website en het gebruiken van onze producten en/of diensten. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Lovely Spice® Netherlands werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Lovely Spice® Netherlands geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Lovely Spice® Netherlands biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Lovely Spice® Netherlands is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

Lovely Spice® Netherlands verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Lovely Spice® Netherlands kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website.

Lovely Spice® Netherlands zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Lovely Spice® Netherlands kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Lovely Spice® Netherlands producten dienen enkel als voeding te worden geconsumeerd of te worden toegepast.

Lovely Spice® Netherlands is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gezondheidsschade of letsel door misbruik, het verkeerd of onverantwoord consumeren van hun producten.